Otáčkoměr

 

 

Když jsem před lety měnil Škodu 105S za Škodu Felicii, měl jsem velké obavy: moderní, silný vůz, dobře odhlučněný – jak poznám, že se motor vůbec točí? Možná by to chtělo vyvést hřídel od motoru a mít na palubní desce takové kolečko, co by se otáčelo – a to raději zpomaleně, řekněme převod 1 : 100. Výborný nápad, co to ještě vylepšit, aby to ukazovalo optimální otáčky motoru? Motor je nejsilnější při 3000 otáčkách za minutu, tak tam připojím přes diferenciál pomocný motorek s těmi optimálními otáčkami. Výsledek je ten, že se kolečko točí doleva, pokud jsou otáčky nižší, a doprava, pokud jsou otáčky vyšší než ty optimální; rychlost otáčení se samozřejmě mění, při optimálních otáčkách se pak kolečko vůbec nehýbe. Protože řešit to mechanicky bych nezvládl, máme tu věneček světelných diod, podle okolností svítí buď jedna nebo dvě diody.

 

Na následujících diagramech jsou příklady zobrazení (v závorce uvádím krajní rozsah pro daný motor), zleva doprava: příliš nízké otáčky (pod 2000), vyhovující otáčky (2000-3000), optimální otáčky (3000), vyhovující otáčky (3000-4000), příliš vysoké otáčky (nad 4000). Rychlost obíhání bodů je ve skutečnosti proměnná, je vždy přímo úměrná odchylce skutečných otáček motoru od optimálních otáček.

Příliš nízké otáčky Dobré otáčky Optimální otáčky Dobré otáčky Příliš vysoké otáčky

 

Fyziologické základy přístroje

Pohled do dálky

Pohled do blízka Otáčkoměr

 

Pro přečtení údaje klasického ručkového otáčkoměru musíte zaostřit, akomodovat zrak na blízko, tedy odtrhnout oči od cesty. Pohyb světelných bodu však můžete sledovat periferním viděním, aniž byste odtrhli oči od silnice.

 

Lidský zrak je schopen zachytit mnohem snáze pohyb, než se zorientovat v nehybném obraze. Proto se světelné body při optimálním režimu motoru téměř nebo úplně zastaví; čím větší je odchylka otáček motoru od otáček optimálních, tím živější je displej.

 

Tolik teorie, takhle to vypadá v praxi: vypnuté zapalování a pak volnoběh, jednička jen něco přes 3000 ot/min a hned dvojka, na dvojku akcelerace až přes 4000 ot/min, trojka, před křižovatkou volnoběh a za křižovatkou zase trojka.

POZNÁMKA: Pokud video není zobrazeno, je třeba povolit zablokovaný obsah - viz poslední řádek v hlavičce prohlížeče.

 

 


Zkušenosti

 

Úvodní fotografie i video ukazuje instalaci otáčkoměru ve voze Škoda Felicia 1300 MPI.

 

Spotřeba vozu za nějakých 13 let a 196 311 km je 13080 litrů benzínu, což je příznivých 6,66 litrů na 100 km (ten benzín mne ovšem už stál víc než to auto – zatím 338 tis. Kč). Příznivá spotřeba je  zčásti zásluhou otáčkoměru - Felicie jsou dost hlučné a tak bez hlídání otáček má řidič tendenci trápit motor při nízkých otáčkách - a ještě motor pomlouvá, že "netáhne".

 

Tenhle vůz si užil své při prvních jízdách jisté novopečené řidičky, ostatně šikovné - a když jí bylo řečeno, že musí řadit na dva svítící body, tak auto hned přestalo naříkat.

 

Realizace

 

Musel jsem se naučit programovat mikroprocesor, dokonce jsem si tenkrát napsal i vlastní překladač do strojového jazyka. Přístrojek jsem postupně realizoval ve více verzích, jedna z nich je na následujícím schématu - povšimněte si elegantního použití optonu PC814. Tato verze má přepínání denního a nočního svícení a navíc je volně programovatelná, programování se děje tak, že se INPUT připojí místo na zapalování na rozhranní RS232 počítače přes PROGRAMMING CABLE (kabel s diodou) a krátkodobě se propojí nožičky (2) (P1.4 a P1.5), což rozsvítí kontrolku (3) a pak už je přístroj ovládán a programován z počítače.

 

Dole vpravo je pro srovnání základní zapojení s pevně zadaným programem - tedy to, které se představilo nahoře na videu.

 

Líc a rub Připojení Kabel

Schéma zapojení

Možnosti Nejjednodušší zapojení

 

Závěr

 

Dneska u aut bývá přístrojový panel dost přetížen, navigace, ovládání rádia a všechno možné, skoro by to chtělo obrazovku, vždyť třeba zobrazení aktuální rychlosti velkými číslicemi na obrazovce je plně vyhovující. Otáčkoměr ale musí zůstat analogový a navíc reagovat rychle, což obrazovkový systém zbytečně přetěžuje. Takže ten náš malý věneček světelných diod někde bokem je opravdu čisté řešení.

.